Home installation and Repair Service is also Available

reejanent-hikvision-cctv-nepal

1• यो अफर हामि सङग CCTV जडान गर्ने ब्यक्ती कम्पनी तथा अन्य ग्राहक हरुमा मात्र लागू हुनेछ ।
2• कम्तीमा 8 पिस CCTV जडान हुनु पर्ने ।
3• अफर मा EZVIZ ब्रान्ड को CS-H6C को Camera र 32 GB memory प्रदान गरिने छ ।

4• उपहार प्रदान गरिएको क्यामरा मा पनि 1 बर्ष वारेन्टी रहने छ|
5•  यो अफर नयाँ बर्ष समाप्त हुने मिति 2080-1-10 सम्म रहने छ

6• सो समय भित्र कल गर्ने सबै र काम हुने सबै सस्था लाइ जडान पछि उत्क्त उपहार प्रदान गरिने छ

You can find us Here.

Reejan Enterprises Pvt. Ltd.

We Provide services for CCTV, Networking & Telephone systems to the House, School, Office, and Business.

SERVICES For Everyone

CCTV camera, PABX intercom system, attendance device, fire alarm system, networking, network work device, Poe switch, gigabyte switch, Cisco device, TP-Link device, telephones system, telephone all brand sets, keyboard, mouse, AP device, robot camera, television sets, door lock, sensor gate opener device, boom barrier, monitor, CPU computers parts, and CCTV product, Hikvision CCTV product, HIK VISION attendance, all home security products, fire extinguishers, etc.

DOWNLOAD

© Copyright 2022 Reejan Enterprises Pvt. Ltd. All Right Reserved. Designed by  Wilson Shrestha